Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Åndelige Inspiratorer


Bevidsthed & opmærksomhed

I. Bevidsthed & evolution

II. Hvad er opmærksomhed
III. Hvad er bevidsthed
● IV. Tankeoperativsystemet
V. Usamtidige styresystemer

 
Den indre og den ydre person
Det sensitive nervesystem

Den indre og den ydre person
Den ydre person og kontrolsamfundet
Kun den indre person kan meditere

   
Sjælens Sommerfugl
Det hellige sår
Frigørelse gennem fremmedgørelse
Bevidstgørelsen af kroppens indre biologi

Det supervågne flow
Sjælens Sommerfugl
 

 
Historie, filosofi & videnskab
Meditation og religion
Meditation, videnskab og filosofi
Meditation og sekterisme
Jeg'ets udviklingshistorie
Meditation og metabevidsthed
Hvor kommer Meditation fra?
Jesus i Buddhas fodspor

Spørgsmål til Meditation

Er meditation en mirakelkur?
Er det narcissistisk at meditere?

Meditative visioner

Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Gud ønsker at blive Menneske

Singularitet, Meditation og Entheogener
På vej mod en ny Ånd
Meditation og Kærlighed


 
 

 
På vej mod ny ånd -
under udarbejdelse


 

Man has to seek God in error, forgetfulness and foolishness
Meister Eckhart - Doctor Ecstaticus


 
Med smil og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com