What is Meditation

Meditation Techniques

Spiritual Inspirators

 

Western  Mystics

 
What position should I choose
Simple beginner Meditation
Meditative Pixelation
Breathing Techniques
Mantra Meditation
Who am I

 


How to deal with Thoughts

Open-Eye Meditations
Healing Hands
Music MeditationMeditation med åbne øjne - at se uden at se - under construction


See without seeing, with a calm, lightly staring gaze. The visual sense is programmed to direct an active, goal-oriented energy precisely where the eyes focus. A focused visual sense, especially in motion, reserves our mental life energy for thought activity. One can observe when people are thinking by watching their eye movements. This mental energy is released for other purposes the moment the eyes defocus and remain steady in a staring, unmoving gaze. As you stare unfocused ahead, thoughts cannot grip you.

Consciousness is the forum where things are realized. The focused gaze synchronously focuses our thoughts. A staring, defocused gaze brings us instantly into connection with awareness. You can test this bypass of consciousness by staring out at a horizon or into a wall without focusing. If you do this, you will automatically have fewer thoughts that cannot grip you, while you will feel the presence of your body more clearly in awareness.


Vejledning i Meditation med åbne øjne
 
● Gnid dine håndflader mod hinanden
indtil de bliver varme og hold dem så med håndfladerne ind mod  dine øjne. Mærk varmen trænge ind og slap helt af i dine øjne.
 
Fjern langsomt dine hænder. Tillad nu dine øjne at se uden at se med et totalt afslappet og defokuseret blik. Når du ser uden at se på noget bestemt, vil du kunne se alt i dit synsfelt. Synsfeltet vil udvide sig og du vil blive opmærksom på en helt ny måde.

● Gå en tur i naturen. Gå hele turen uden at stirre/se på andet end helheden.
Hvis du har mulighed for det, så tag ud til havet. Hvis du ser uden at se, vil du være i stand til at se hele horisonten på en gang.

● Stil blikket på uendeligt, hvorsomhelst og nårsomhelst du har mulighed for det. Stir tomt frem for dig. Gør det oceaniske blik til en del af dit liv.DET DEFOKUSEREDE BLIKS ENERGETISKE EGENSKABER
 
Øjne på jagt efter lykke
Øjet kaldes for sjælens spejl. Det er det imidlertid kun når det ikke søger efter noget.
Øjnene er siden vore forfædres tid i Afrika altid på jagt efter noget spiseligt. I dag hvor der i vores verden er alt for meget mad, klister øjnene i stedet til butiksruder.

Det flakkenede blik skaber underskud i lykkedepotet
Hvis vi kan overtale vore øjne til at slappe lidt af og ikke være på jagt hele tiden, vil der ske dramatiske ændringer i vores hjerne! Vores forbrugerkultur forudsætter og skaber på en og samme tid et dopamin- og serotoninunderskud i hjernen. Dette underskud gør at vores lykkedepot altid er faretruende tomt. Denne følelse af tomhed får os til at arbejde fra morgen til aften så vi kan købe de ting der kortvarigt fylder lykkedepotet op.
Men selve arbejdsvejen der førte til at vi havde råd til at købe den eftertragtede dims, stjal mere fra lykkedepotet end dimsen var i stand til erstatte.
Oversat til indsigt betyder det at vi efter dimsens kortvarige lykkerus ser os om efter end endnu større fladskærm, med det resultat at det ville kræve ni planeters råstoffer hvis alle mennesker på jorden skulle have ligeså mange dimser som os.
Og det hele starter med at stenalderhjernen stadig er programmeret til at jage noget spiseligt.
Iført moderne tøj genkendes han på flakkende øjne der hvileløst zapper fra det ene synsobjekt til det næste. 

Sandhedens og selverkendelsens blik
Hvis ikke du kan se i princippet et hvilket som helst andet menneske, ven eller fremmed, direkte i øjnene, så kan du heller ikke se eller mærke dig selv.
Et flakkende udadvendt blik er ensbetydende med et flakkende indvendigt syn, hvor man ikke tør eller kan rumme sig selv.

Det opmærksomme defokuserede blik
Et fokuseret blik fokuserer tankerne. Tankerne kan så at sige få fat i dig. I samme øjeblik du defukuserer dit blik, men stadig er opmærksom, så vil tankerne også defokuseres og glide længere væk. I stedet vil din opmærksomme tilstedeværelse i kroppen være lettere at føle.
Du kan selv let undersøge denne påstand i dit indre kropslaboratorium. 
 
Vil du vide, om du kender dig selv?
Med at 'kende' sig selv mener jeg her fortrinsvist, at man er i stand til at rumme sig selv som et kropsligt opmærket sanserum. Det er her min påstand, at du kender dig selv, hvis du uden at flakke i dit blik er i stand til neutralt i længere tid at se lige ind i øjnene på et hvilken som helst menneske du møder. Hvis dit blik flakker eller er undvigende, betyder det, at der er noget inde i dig selv du ikke 'rumme-kender'. Hvis du ser et andet menneske ind i øjnene og ikke kan rumme dette menneske i dit blik, så betyder det strengt taget at du ikke elsker dig selv. Marcus Aurelius, den store romerske filosofkejser mindede altid sig selv om, at han var ét i sympati med selv den værste morder han i kraft af sin rolle om et øjeblik ville dømme til døden.
 
At lære nye måder at se
Det er nu min påstand at du - ja dig der læser dette lige nu - kan bryde denne afhængighedscirkel ved at se på verden på en anden måde. Kultiver dit blik. Hold det i ro. Væn dig til at stirre tomt frem for dig.
 
Jeg gentager min påstand. Den er så banal og vigtig at den trænger til en gentagelse:

Hvis du kan stoppe dit øjes instinktivt flakkende og søgende refleks, vil du blive mere lykkelig.

Nu er det imidlertid umuligt at skabe noget ved forbud og kontrol. Du kan ikke bare tvinge øjet til at lade være med at se på den tiltrækkende person der netop lige nu gik forbi dig.
Tricket er at lære øjnene nye måder at se på - nye måder som øjet efter kort tids praksis selv vil tage op fordi det føles naturligt og behageligt.

Det indre alkymiske guld og det menneskelige energisystem
Siden oldtiden og op til oplysningstiden har alkymikere forsøgt at fremstille guld. Som især dybdepsykologen C. G. Jung har gjort opmærksom på var mange af alkymikernes stræben ikke rettet ud i den forstand at de rent faktisk forsøgte at fremstille guld. De var derimod mere optaget af den indre verdens guld  - 'sjælens guld'. Som den gamle alkymiker på billedet bruge de timer på meditativt at stirre ind i den alkymiske kolbe, der således i dybdepsykologisk forstand blev et projektionsfelt: et billede på alkymikerens egen indre sjælelige tilstand.

Lad os i forlængelse af den alkymiske tradition betragte kolben som et billede på det menneskelige energisystem. Inde kolben flyder menneskets livsenergi, dets soma i form af dopamin, serotonin og alle de andre signalstoffer i hjernen der er med til at fylde os op med tilfredshed og lykke. Fra hvad man kunne betegne som en indre kilde tilføres kolben hele tiden livgivende brændstof. Hvis der er huller i kolben, lækker somaen imidlertid ud. Disse 'lækager' er de fem porte, de fem sanseorganer der, hvis de ikke kultiveres, lækker mere soma ud end livskilden kan nå at erstatte.  Denne permanente underskudstilstand af somaenergi er det symptomatiske kendetegn på vores forbrugerkultur, hvor ukultiverede sanser lader de fem porte stå på vid gab i deres konsumeriske jagt efter at fylde os op.
Her er et klip fra Pink Floyds stadig aktuelle film The Wall der netop omhandler denne tragikomiske og lykkedrænende jagt efter lykke:


Se klip fra filmen

Synssansen er den dominerende sans
Af alle de fem sanseporte er øjet den største og vigtigste. Synssansen er kongen i den moderne hjerne.
I hvor høj grad synssansen dominerer kan f.eks. ses i følgende udsagn som selv jeg der er musiker ofte forfalder til:

du den koncert? Den var virkelig god...

I vor kultur lærer vi at kultivere et smalspektret område i den menneskelige regnbuehjerne kaldet den logiske sans. Dette talende intellekt sidder som en lille seriel processor i venstre hjernehalvdel og er Konge i bla bla land. Denne Konge er imidlertid tjener for en bydreng. Fra barnsben lærer vi nemlig at kultivere logikken, så vi med dens hjælp kan lade en totalt ukultiveret synssans slæbe os på shopping i en verden hvor halvdelen af årsbudgettet for en Irakkrig kunne redde regnskoven i Brasilien permanent.
 
I et skolesystem hvor børn får høreskader af deres eget råberi lærer man ikke at Meditere.
Det er absurd.... Så meget for logikkens indsigt.....
 
En ukultiveret synssans skaber et lykkepillesamfund. Vores indre alkymistiske somakolbe vil aldrig blive fyldt op før vi får bremset denne lækage. skabt af umættelige øjne.
 
Et roligt fokuseret blik
Det er en selvindlysende hemmelighed at succes er et produkt af evnen til i længere tid at rette en urokkelig opmærksomhed mod ens udvalgte mål.

En amerikansk rigmand af mytiske dimensioner havde i sin ungdom købt et stykke land hvor han fandt en lovende guldåre. Guldåren holdt imidlertid op efter kort tids udgravning. Den unge mand blev ved med at grave for at finde mere guld, men gav til sidst op og solgte grunden til en anden mand, der efter blot at have gravet ca. 40 cm længere fandt tilbage til guldåren. Den unge mand der havde solgt guldåren, svor aldrig nogen sinde igen at give op 15 inches from gold. Han gav sig nu med ukuelig beslutsomhed til at udvikle den støvsugerfabrik der senere lagde navn til den engelske betegnelse for at støvsuge, nemlig Hoover!
 
En lille, men ikke uvæsentlig ny synsvinkel der kan kaste et nyt lys over sammenhængen mellem evnen til koncentration og succes er øjnenes rolle i denne koncentrationsopbygning.
Mental energi følger øjnenes opmærksomhedsfelt som et usynligt laserlys. Flakkende øje retter denne energi ud mod de ønskede objekter, men spilder samtidig denne energi.  Des mere blikket koncentreres og fokuseres, des mere målrettet bliver vores indsats og succes i verden. Det er således muligt at  forbedre ens evne til målrettet at koncentrere sig om udvalgte arbejdsmål ved at lave simple øjenkoncentrationsøvelser.
 
Det er imidlertid ikke Meditation.dk's øverste prioritet at udvikle teknikker til ydre ekspansion. 
At akkumulere ydre velstand er en god ting, men når kroppens grundliggende behov er dækket, er det en god ide at investere resten af ens mentale energi til at rydde op og bringe velstand til de indre rum. Det menneskelige lykkedepot fyldes bedst op indefra. Selv et fokuseret blik forbruger store mængder livsenergi.
 
Et roligt defokuseret blik
Den gode nyhed er at der faktisk ikke skal mere til end en simpel defokusering af blikket for at bremse det sjælelige energitab. Se et øjeblik på billedet til venstre. Du har stadigvæk evnen til at se med havblik. At se uden at se skaber automatisk en tilstand af Meditation. Følelsen af 'mig' og 'jeg' vil have er tæt knyttet til et fokuseret blik. I samme sekund du skifter til et falde i staver blik forsvinder dit ego. Et hvilken som  helst ekstatisk øjeblik i dit liv vil være ledsaget af et defokuseret blik. Du kan ikke være være fokuseret og lykkelig på samme tid. Meditativ glæde opstår i den tid du sætter af til adspredelse.
 
At meditere med åbne øjne
At meditere med åbne defokuserede øjne er således en meget stærk Meditationsform. Den kan praktiseres næsten i alle situationer hvor din tilstedeværelse ikke er krævet i en aktiv arbejdsproces. Du vil sikkert hvis du vælger at eksperimentere med denne meditationsform, opdage at den kan virke stærkt provokerende på andre. Et defokuseret blik trækker bukserne af den virkelighed som mennesker omkring dig tror på. Så det er en god ide at praktisere denne teknik når du er alene, eller sammen med ligesindede.
 
At se uden at se er en fantastisk Meditationsteknik

Et defokuseret blik skaber en unik tilstand i dit energisystem der er radikal forskellig fra f.eks. den tilstand der opstå når du lukker øjnene. Når øjnene lukkes, slukkes der samtidig automatisk for den visuelle energistrøm. Energien vil i stedet nu flyde som brændstof til andre sanseoplevelser. Denne mekanisme kan du let selv efterprøve ved at f.eks. at spise et par mundfulde mad med lukkede øjne. Når du (s)lukker øjnene, vil smagssanseindtrykket bliver forstærket.
Så længe øjnene er åbne, vil deres deres energi være aktiveret. Pointen er nu at denne visuelt betingede energi kan bruges lige så konstruktivt til at bringe lys i din indre ukendte verden, som den kan bruges til at skabe orientering i den ydre verden.
 
I samme øjeblik du skifter fra et fokuseret til et defokuseret blik vender den kraftige energistrøm der følger dine øjne 180 grader rundt. Den visuelle energi introverteres. Den bliver sendt tilbage til sit udgangspunkt og du bliver i stand til at se ind i dig selv på en helt ny måde samtidig med at du stille og roligt fylder dit lykkedepot op.
 

Den indre energikrops kystlinie dukker frem i det defokuserede bliks horisont
Det adspredte blik flytter på en måde synsvinklen bort fra øjnene forstået på den måde at man gennem det defokuserede blik får en omnipotent mulighed for at betragte sig selv indefra - fra kroppens i mørke hyllede indre virkelighed. Hvis et værelse skal ryddes op, er det en god ide at tænde for lyset så man bedre kan se rodet og skidtet. Det samme gælder for kroppen og sindets indre rum. Når det defokuserede blik omdirigerer og returnerer synsenergien får du en mulighed for at 'se' kroppens indre energiverden på en helt ny måde. Lad os lave en lille øvelse. Tag en dyb ind og udånding gennem en halvt åbnet mund. Stil derefter dit blik på uendeligt. Synkront med denne proces vil du nu kunne mærke-se din indre krops energisignaler tydeligere. Den indre krop registreres med en form for hybrid sans der er en kombination af synssansen og følesansen. Man er så at sige i stand til at føle-se sin indre krop.
Når man føle-ser det indre kropsunivers oplades den indre krop med den introverterede synsenergis healende kraft. Kroppen har en unik medfødt evne til at helbrede sig selv gennem opmærksomhed.
Et defokuseret blik er en af de mest effektive måder at forstærke den indre føle-se-sans på.
I afsnittet om Følemeditation, er denne forunderlige evne beskrevet indgående.

Bruegel og Guds synsvinkel
Læg mærke til det nedenstående billede af renæssancemaleren Bruegel. Synsvinklen og dermed betragteren er så at sige allestedsnærværende i den forstand at alle de skildrede episoder er i et
lige-gyldigt fokus.
Bruegel ønskede med denne maleteknik at at vise Guds omnipotente synsvinkel.
  

DET ALTSEENDE HORUSØJE - DET DEFOKUSEREDE BLIKS METASYN
De ovenstående afsnit har overvejende beskæftiget sig med øjnene set som kanaler for ind- eller udadgående energi. Det defokuserede blik har imidlertid også en anden vigtig funktion: nemlig erkendelse.
Et af den Meditative selverkendelses vigtigste karakteristika er evnen til at gå på metaniveau: at holde øje med sig selv. Dette metablik giver som det altseende Horusøje en indsigt hinsides normal sigtbarhed. Gennem det opmærksomt defokuserede blik får man en mulighed for at se sig selv uden om egoet.
 
Den dobbelte synsvinkel - at være fokuseret og defokuseret på samme tid
Når du har fået noget mere erfaring med at se med et defokuseret blik, er det tid til det næste skridt: at at kombinere det fokuserede blik med det ufokuserede. I denne synstilstand kan du fokusere målrettet på en lille del af din samlede synshorisont uden at tabe kontakten til konteksten forstået som det der omgiver det af dit blik udvalgte område.  Når du mestrer denne dobbelte synsvinkel kan du handle målrettet uden at tabe energi.
 
Samtidig vil dine målrettede handlinger automatisk tage mere hensyn til helheden, netop fordi denne helhed aldrig var ude af din bevidsthed. I denne dobbelte synstilstand vil du kunne gå hurtigt og målrettet ned af dit livs strøg i myldretid uden at skubbe til andre mennesker.
  
Den dobbelte synsvinkels indsigt
Det defokuserede metasyn er i sig selv en vigtig forudsætning for en Meditativ selverkendelsesproces. Men denne mulighed for erkendelse bliver meget større når det almindelige jeg-fokuserede blik er tilstede simultant med det det adspredte metasyn.

Hvilke nye indsigtsmuligheder ligger der vil nu i den dobbelte synsvinkel hvor du fokuserer og defokuserer dit blik på samme tid...
Det defokuserede horusblik giver i denne tilstand rum til en neutral bevidsthed der gennem sin 'fremmede' synsvinkel er i stand til at se de blinde punkter din almindelige egofokuserede selverkendelsesradar mens den arbejder. Væn dig således til at holde øje med dit blik.

 

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare
W. H. Davies

 

 ۞
 

Øje til Øje Meditation


Det er en meget grænseoverskridende ting at 'stirre' i længere tid ind i et andet menneskes øjne.
 
De fleste mennesker, især forelskede par, har nok på et eller andet tidspunkt prøvet at kigge i længere tid ind i hinandens øjne. Vejledningen i Øje til øje Meditationen giver nogle praktiske råd til de som ønsker at gå endnu dybere ind.
 
Det vil være en god ide først at læse og praktisere indholdet af den foregående Meditationsvejledning, Meditation med åbne øjne. Læs også afsnittet om Følesansmeditation
 
Øje til Øje Meditationen
er en kollektiv Meditation i den forstand at du skal bruge en partner i denne øvelse. Partneren kan være en god ven, din kæreste eller hvem som helst der er med på legen. Det kan være en god ide at anvende musik under denne øvelse.
  
Mennesket er programmeret til spontant at blive mere vågent og opmærksomt når det ser ind i et andet menneskes øjne. Denne forøgede opmærksomhedsenergi kan med stor fordel bruges meditativt.

VEJLEDNING I ØJE TIL ØJE MEDITATIONEN
 
Sid eller stå overfor hinanden og se ind i hinandens øjne. Hold hinanden i hænderne og mærk energien i hænderne. Se med et afslappet, defokuseret blik så ikke blot din partners ansigt, men også alt omkring ansigtet er i det bevidste synsfelt.

● Tillad øjnene at lukkes en lille smule. Det vil dirigere noget af bevidsthedsenergien tilbage til din krop

● Vær opmærksom på at dit åndedræt er dybt under hele øvelsen. Træk eventuelt vejret gennem munden.
 
● Giv langsomt slip i hænder. I kan også beholde denne kontakt hvis det føles rigtigt.

Fokusér nu dit blik uden at det defokuserede bliks kontakt med alt i dit synsfelt mistes. Se afslappet fokuseret, defoukseret ind i din partners øjne.

● Vær neutral og intentionsløs. Uden vilje lader du det ske som sker uden at gribe ind og uden at vurdere. Led ikke efter noget. Gentag ikke tidligere erfaringer fra en eventuel tidligere Meditation.

● Mens du holder øjenkontakten så føl den indre krops univers. Vær især opmærksom på på den indre krop fra ringmusklen i anus og op strubehovedet. Registrer med din aha-opmærksomhed alle indre følelser. Mærk de indre følelser som energier der som tidevandsbølger skyller ind og ud af din krop.

Hvis der kommer ubehag så kald det ikke ubehag men derimod energi. Hvis der kommer følelser af kærlighed så følg disse følelser til den grænse  hvor du kan opleve dem som ren energi.

Hvis der kommer frygt eller vrede så se og mærk på disse følelser som energiblomster der udfolder sig i din  indre krop.
 
● Efter et stykke tid vil ansigtet på din partner begynde at morphe, dvs. at ændre sig. Denne
ansigtsændring har de fleste nok på et eller andet tidspunkt prøvet i forbindelse med at kigge 
hinanden dybt i øjnene. Som regel slutter eksperimentet her i og med at man fortaber sig i ind i de underlige og undertiden karikaturagtige fantasimasker der som skyer glider ind over partnerens ansigt. Mit råd er at du nu blot efterlader disse ansigter som blomster i vejkanten og blot går videre, dybere ind i det afgrundsdyb af sjæl som skjuler sig bag personen, masken.


 

Mvh Gunnar Mühlmann