What is Meditation

Meditation Techniques

Spiritual Inspirators

 

Western  Mystics

 
What position should I choose
Simple beginner Meditation
Meditative Pixelation
Breathing Techniques
Mantra Meditation
Who am I

 


How to deal with Thoughts

Open-Eye Meditations
Healing Hands
Music Meditation
 Music4meditation.com
 

Music Meditation - under construction


At lytte til musik er en unik måde at forstærke vigtige aspekter af ens Meditation på.
Musik bringer os i kontakt med vores følelser, hvilket igen er en forudsætning for at komme tættere på vores kernepersonlighed.

Musikmeditation handler om at føle....
 
Du kan kombinere musikmeditation med de på denne side beskrevne meditationsformer der tager udgangspunkt i føle kroppens energi.
 
Hvorledes virker musik på energierne i kroppen
Følgende beskrivelse er baseret på subjektive iagttagelser i mit indre kropslaboratorium.
Det kan meget let være at du i dine Musikmeditationer vil komme frem til nogle helt andre resultater, der i så tilfælde vil være din sandhed.

Som tommelfingerregel kan man sige at des mere det rytmiske element er dominerende i musikken, des mere vil Musikmeditationen aktivere kroppens mere fysisk orienterede energilag i den nedre del af kroppen. Eksempelvis kan man få lyst til at bevæge kroppen i takt til musikken. Det lader til at dybe bastoner også er med til at forankre Musikken i den nederste del af kroppen fra bækkenpartiet op til solar plexus.

I takt med at det rytmiske aspekt i musikken fortoner sig, vil musikken flytte højere op i kroppen, nærmere omkring brystet, for her at tale med 'tale' med 'hjertet' Som den Indiske vismand Ramana Maharshi gjorde opmærksom på, vil de fleste mennesker pege på brystet når de med gestik henviser til sig selv. Samtidig lader det til mellemtoneområdet i musikken taler til dette område. Alle soloinstumenter inklusive den menneskelige solosangstemme befinder sig overvejende i mellemtoneområdet, hvorfra de kommunikerer med hjertet, til ens kernepersonlighed.
 
De højeste frekvenser i musikken er reserveret til de transpersonlige energiområder i halsen og hovedet.
Især de højfrekvente lyde fra Tibetanske tempelklokker er velegnede til at aktivere disse områder. Der findes ikke meget tilgængeligt musik der udelukkende udfolder sig på dette plan. Denne musik vil i øvrigt mere ligne et lydlandskab end egentlig musik. Du vil måske kunne hente inspiration på mit eget site. Music4meditation.com hvor du bl.a. kan downloade alpha wave meditationsmusik og lydflader med tibetanske tempelklokker.
 
Kan man bruge musik til alle meditationsformer?
Der findes meditationsformer hvor man så at sige hæver sig op over kroppen og dermed tiden og rummet.
I disse Meditationer er det ikke en god ide at lytte til rockmusik. Her  vil det være bedre med mere svævende new age musik, eller måske slet ikke at bruge musik.
 
Men før vi begiver os på meditative rejser hinsides rumtid, er det en rigtig god ide først at blive fortrolig med kroppens indre pulserende og levende univers. Og her er musik en fremragende katalysator.
 
Hvilken musik bør man lytte til i Meditation?
Du bør først og fremmest lytte til den musik du selv holder mest af. Der findes ikke nogen facitliste hvorefter man kan bedømme om visse former for musik er mere meditative end andre. Det vigtigste er at musikken aktiverer dine følelser og hvem skulle vide det bedre end dig?
  
Musikmeditation er bedst med hovedtelefoner
Hvis du mediterer alene, er det en god ide at anvende hovedtelefoner. Det 'intimiserer' din oplevelse af musikken.
 
Position - symmetri er vigtigt
Sid eller lig ned i en symmetrisk position med lukkede øjne. Hvis du ligger ned er det vigtigt at du ligger på ryggen. Symmetrien er blandt andet vigtig fordi hjernebølgernes koherensmønstre er tæt forbundet med kroppens stilling. For at tillade det optimale flow af energi mellem hjernen og kroppen er det vigtigt at rygraden og hovedet er så ret som muligt.
Tillad din krop at blive ubevægelig som en sten. Undgå pludselige og ubevidste bevægelser.
 
Musikken
Tænd nu for musikken med rolige bevidste bevægelser. Lyt ikke til musikken som du plejer. Lad i stedet din opmærksomhed gå på opdagelse i din krop. Her mærker du nu kroppens reaktion på musikken.

Lad mig gentage denne vigtige pointe: Lyt ikke til musikken - lyt i stedet til din krops reaktion på musikken.

Åndedræt

Krop og følelser er forbundet til vores åndedræt. Tillad dit åndedræt at vær dybt og frit. Hold eventuelt nogle små pauser med ind og udåndingen. Ånd nogle få minutter ud gennem munden. Hvis det føles naturligt for dig kan du fortsætte med at ånde gennem munden under hele meditationen. Det vil hjælpe musikmeditationen med til at komme dybere ned i kroppen. Lad musikkens åndedrag og dit åndedrag smelte sammen.
 
Mærk alle din krops indre følelsesreaktioner som neutral energi
Brug nu din uskyldige medfødte aha-opmærksomhed. Skeln ikke mellem positive og negative følelser - mærk uden at gribe ind eller vurdere, alt som ren energi der leger i din krops indre univers.

Mvh Gunnar Mühlmann