What is Meditation

Meditation Techniques

Spiritual Inspirators

 

Western  Mystics

 
Meditationsteknikker

Enkle begyndermeditationer
Mantrameditation
Hvem er jeg
Hvor er jeg
Åndedrætsteknikker
Meditation med åbne øjne
'Øje til øje' Meditation
 Meditativ pixellering
Healende hænder
Musikmeditation
Meditationsløb

Hvad der står i vejen for Meditation
 

 

Meditativ pixellering

 
If you can face it - God can fix it.
If you can feel it - God can heal it.

At hvile i legitim lidelse, altid i opmærksomhed at opfange følelser før de indfanger os, bliver her beskrevet som meditativ pixellering.

Meditativ pixellering
Meditativ pixellering er efter min mening den vigtigste Meditation man kan praktisere.
 
 
I forbindelse med de andre meditationsteknikker taler jeg om vigtigheden i den travle hverdag af at oprette rituelle oaser - små tidszoner der alene er sat af til Meditation.


Meditativ pixellering er faktisk mere en livsstil end en teknik.
Det gælder her om at kultivere en permanent vane i bevidstheden frem for at praktisere en teknik inden for et bestemt tidsrum.

Mærk din indre krop med uskyldig aha-opmærksomhed 
I følesansmeditationen dvæler vi ved selve følelsen og forsøger IKKE at fjerne den ved hjælp af tankestrategier. I denne Meditationsform er det eneste der tæller mødet mellem din uskyldige blottede opmærksomhed og selve følelsen. Det ikke at skabe historier og dramaer i kølvandet på dette møde betyder i denne sammenhæng at du tankemæssigt ignorerer de indre sansninger samtidig med at du giver dem din fulde opmærksomhed. 
Så tag ingen notits af din indre verden. Mærk den i en form for neutral a-ha tilstand.

 

At hvile meditativt i en konstant sanseoplevelse af den indre krop

I følesansmeditationen gælder det om altid at være uskyldigt aha-
opmærksom på følelser og sensationer i din indre krop fra anus og op til halsen. Placér centrum for denne opmærksomhed i maveområdet lidt under navlen.

Gør det til en livsstil således altid at mærke dig selv, uden at reflektere over eller at analysere hvad du oplever.

MEDITATIV PIXELLERING AF DET INDRE KROPSRUM
Fra smerte til mørk energi

Mærk den mørke energi i hænderne
Lad os nu gå på jagt efter en konkret oplevelse af mørk energi. Hænderne er det bedste sted at starte. Lav den Meditative øvelse med hænderne som beskrevet i afsnittet om ’Healing’… … Efter øvelsen: Luk dine øjne og mærk det indre i dine hænder efter at have læst det følgende afsnit. Hænderne er et ’hot spot’ for sensorisk energi. Du vil sandsynligvis føle at der ’sker noget’ i dine hænder, når du varmer dem op med din indre opmærksomhed. Du vil måske kunne bruge begreber som varme, kulde, tyngde, lethed eller kriblen i din beskrivelse af hvad du oplever. Men det vil ikke være muligt at beskrive disse sansninger med præcise ord, heraf betegnelsen mørk energi.
 
Læg mærke til at ingen af de mørke energier i hænderne kan beskrives som smertefulde.
Det er faktisk behageligt at opleve hændernes mørke energi.

Når du er blevet lidt bedre til at ’jagte’ de mørke energier, kan du udvide dit jagtområde til arme, ben, fødder, hoved og hals. Fælles for disse områder er, at de mørke energier føles enten behagelige eller neutrale.
 
Den følsomme mave

Anderledes forholder det sig med de sensoriske oplevelser i maveområdet. Her skal der som regel en smule mod til at gå dybere med opmærksomheden. Man skal faktisk, som nævnt ofte på Meditation.dk, have mod som en kriger for succesfuldt at gå på jagt efter de navnløse energier i selve kroppens rige. Læs de næste afsnit med minutlange time out perioder hvor du med lukkede øjne udforsker dit indre mørke rum.
Tag en dyb indånding gennem munden. – Når du ånder gennem munden, er det lettere at komme i kontakt med den nedre del af den indre krop.

De indre tangplanter, vandmænd … og brandmænd
Gå nu med lukkede øjne på opdagelse efter de navnløse mørke energier. Tag en langsom og omhyggelig opmærksomhedstur med din indre CT-scanner: helt nede fra halebenet og ringmusklen op til din strube.
Den mørke energis axis mundi står solidt placeret i anus og rækker herfra op til struben. Igen vil du sandsynligvis føle ’noget’ du ikke lige har de præcise ord for ud over de berømte ’sommerfugle’ i maven. Måske kunne vi beskrive dette ’noget’ som en kildrende, krablende, brændende, nervøs, elektrisk energier. Disse energifænomener vil ofte kunne beskrives som beslægtede med smerte.
Læg mærke til at karakteren af fornemmelser skifter for hver centimeter. Fornemmelsen af mørk energi i halebenet er meget forskellig fra fornemmelsen af energi i maveområdet.

KRYSTALLISERINGSPUNKTET

Point of no return -
Hvis den opmærksomhed, der som vand flyder ind i de indre tørkelandskaber er konstant, vil den indre energi på et tidspunkt komme til en kvalitativt ny tilstand, et point of no return hvor der sker et afgørende skift i energiernes dans.
Dette skift kan billedligt sammenlignes med vand der begynder at koge, når kogepladens varme er konstant.

Harmoniseringspunktet
Harmoniseringspunktet eller krystalliseringspunktet kommer som regel ret pludseligt.  I dette point of no return vil den nervøst-elektriske energi begynde at harmoniseres, at organisere sig i ‘ordentlige’ energimønstre. Oplevelsen af de indre energier skifter samtidig fra at være ubehagelig til i stigende grad at blive behagelig, måske ligefrem ekstatisk.
Denne overgang fra kaos til ny, uforudsigelig orden kan sammenlignes med et orkester der fra at spille uden noder nu begynder at spille i samklang vejledt af et fælles partitur og et fælles taktslag. Dirigenten er her opmærksomheden selv.

 
Fødslen af det indre mørke (rum)
Den vigtigste nye kvalitet i oplevelsen af de indre energier er imidlertid energiernes kontekst, dvs. den sammenhæng hvori de udfolder sig. Det ‘rum’ hvori energierne udfolder sig skifter afgørende karakter. Først og fremmest bliver det meget større i en ekspansion der går mod uendelig. Du vil opleve at der udfolder sig et stort indre fredfyldt rum inde i din egen krop!
 
Fokus er således ikke længere alene på energierne i sig selv. De opleves nu som uadskillelige fra deres sammenhæng, deres kontekst: det nyfødte indre varme rums uendelighed. Det er som William Blake siger: Hvis sanserne døre blev rensede, ville alt fremstå som det i virkeligheden er: uendeligt.
Hvor den lille dagligdags egobevidsthed ikke har fordøjelseskapacitet til at transformere de indre, ofte meget kraftige energier, så har denne nye i kroppen fødte bevidsthed ingen problemer med at

Få nærkontakt med det indre energiliv. Selv de voldsomste følelser og indre dramaer bliver ubetydelige i mødet med uendeligheden.

Dette nye mørke rum er bevidst.

Bevidsthed/opmærksomhed har nemlig, allerede før intellektets langsommere analytiske kamp for at indføre orden via sin mirakuløse evne til at skabe orden i kaos.
Denne bevidsthedens indbyggede anti-entropiske evne skaber spontant orden på samme måde som laserlys kohærente lys skaber genkendelige tredimensionale former ud af et todimensionalt interferensmønsters tilsyneladende kaos.

enten krystalliserer bevidstheden i et flydende energetisk følelsesfelt eller omvendt:

bevidstheden flyder og energierne er frosne krystaller.

Det kan sammenlignes med et orkester der fra at spille uden fælles partitur nu begynder at spille samklang under en fælles taktstok. Nervesystemet bliver i krystalliseringspunktet nulstillet og er således også finalen i en dyb healende proces..

Fra bevidsthed til metabevidsthed
Des mere behagelige de indre energier bliver des mere glider de fra at være en oplevelse i bevidsthed ind som brændstof til en udvidelse af bevidstheden selv. Denne oplevelse er ekstatisk sensuel, samtidig med at den paradoksalt nok mindre og mindre har karakter af oplevelse og mere og mere bliver til bevidsthedens klarhed over sig selv i en tilstand hvor bevidstheden krummer sig vidende ind i sig selv.

Egentlig er det opmærksomheden som fanges ind af sit eget feedback. I denne proces bliver opmærksomhed til bevidsthed, der igen ved øget feedback bliver til metabevidsthed.

Vi kan således definere fænomenet bevidsthed som ’feedbacket’ opmærksomhed og metabevidsthed som feedbacket bevidsthed. Metabevidsthed ’skabes’ således i det meditative spørgsmål: Hvem er jeg. Dette spørgsmål åbner i sin yderste konsekvens et med fra kvantefysikken metaforisk brugt begreb, et ’ormehul’ ind i evigheden.

Metabevidsthed er set i forlængelse heraf ikke i samme grad som opmærksomheden lokalt orienteret. Bevidsthed og især metabevidsthed er centreret omkring abstrakte fænomener. Des mere feedback des mere abstrakt vil bevidsthedsindholdet være. Abstrakt bevidsthedsindhold orienter sig ikke i forhold til tid og sted, men derimod i forhold til en rumfornemmelse der afhængig af feedbackets styrke vil gå mod uendelig.

I metabevidsthedstilstanden er kontakten til kroppen således minimal. Det er i denne tilstand at mystikere fra alle epoker og kulturer har erfaret: Jeg er ikke kroppen. Dette udsagn er imidlertid ikke udtryk for en bevidsthed der har tabt forbindelsen til kroppen. Det er langt nærmere en bevidsthed der er klar over at der ikke er nogen krop. Paradokset er her at kun en krop kan være klar over ’mig’ der ikke har en krop.

OPMÆRKSOMHEDENS OG BEVIDSTHEDENS STYRKE OG KVALITET
Som vi har set i de tidligere afsnit lader kroppens indre energetiske liv sig i høj grad påvirke af vor opmærksomhed. Des mere opmærksomhed vi er i stand til at rette mod den indre krop, des mere vil energierne her respondere i form af bevægelse og intensiveret klarhed. Der er her tale om en form for feed back fænomen. Videre har vi set at disse indre energetiske bevægelsesformer, når de udsættes for en meditativ, begrebsfri og indadvendt opmærksomheds konstante og intense følefelt, begynder at gennemgå  transformationer, hvor energierne samtidig med at de bevæger sig, kontinuert skifter fornemmelsesform.
Denne energetiske metamorfose kan sammenlignes med en langsom dans hvor den indre krops dynamiske bevægelsesliv tiltager i takt med at den ydre krop bliver mere og mere ubevægelig og til sidst ender i hvad man kunne kalde en kinetisk forstening.

Denne indre dans er dybt healende. Alt hvad der kommer inden for en stærk, ren bevidstheds opmærksomhed, vil nemlig spontant arrangere sig meningsfuldt.

 

Mærk dig selv eller afmærk verden
For at 'genfinde' den i sansebehagesygen glemte sjæl er det en god ide at stoppe op og mærke den indre krop netop i de situationer, hvor vi møder modstand i den ydre verden.
Lad os tage en situation fra det virkelige liv du med garanti har oplevet. Du møder et ubehageligt og irriterende menneske med en irriterende og provokerende adfærd. Du får lyst til at fortælle vedkommende nogle sikkert velfortjente sandheder. Men hvis du et øjeblik mærker hvad der sker energetisk i din indre krop.
vil du se at din motivation for at ændre den person der står foran dig er at du ikke er i stand til at rumme den 'energi' som vedkommende udløser inde i din egen energisystem. Motivet for en handling er altafgørende.
Hvis motivationen til at sige personen foran dig 'sandheden' kommer fra et sandt og rent ønske om at hjælpe, vil selv det at stå at råbe vredt have en positiv virkning. Men jeg stiller mig selv først i køen af de der indrømmer at det i 99 ud af 98 tilfælde drejer sig om at beskytte sin egen identitet gennem angreb.
 
Så næste gang du mærker vreden, irritationen over et andet menneskes adfærd, så brug et øjeblik på introspektion først. Mærk dig selv i situationen - mærk fornemmelsen i maven. Fasthold denne næsten uudholdelige og ubehagelige fornemmelse som objekt for din meditation. I stedet for at meditere på hellige mantraer eller positive forestillinger, så mediter på din egen krops utrolige regnbue af energetiske følelsesindtryk.  Først i det øjeblik du kan rumme dig selv i alle situationer, kan du med rette sige at du kender dig selv!
 
Det kan undre mig, hvorfor vi mennesker ikke er bedre i stand til at se os selv indefra. Jeg tror, at det hænger sammen med, at det er den vestlige overlevelsesstrategi der er bedst til at skaffe mad på bordet. Den har derfor fået førsteret til at 'evolutionere' vore hjerner. 
 
Den som overvinder sig selv, er større end den som indtager en
hel stad
Den spirituelle kriger kæmper ikke med ydre fjender. Han vinder i stedet ved at overgive sig selv, overgive sig selv til den indre ild i kroppens underfundigt bag slør skjulte energiunivers.

Den ydre kriger vinder ved at modstanderen taber. Den indre kriger vinder ved at han selv taber til sin 'fjende'. Oversat betyder dette billede at du ikke straks automatisk følger skyen af tankebaserede overlevelsesstrategier i samme øjeblik en konflikt viser sig.  Vær passivt med kroppens indre følelseshav. Ignorer tankerne og de tilhørende impulser til handlinger.  Lad dig for et øjeblik korsfæste og genopstå først i ydre handling i det øjeblik du kan rumme dig selv. Du behøver ikke at vente til havblik hvos du er i stand til frydefuldt at rumme din indre energi. Vrede eller frygt er når de er rummede, identiske med lidenskab og engagement. At krops-rumme de såkaldt negative sider af livet, at opleve dem som ren lidenskabelig energi er den åndelige krigers fornemste opgave.  Denne kriger lever bestemt et praktisk liv hvor han også er med til fjerne forhindringer i den ydre verden. Men han tillader først sin mave at fordøje, ikke blot mad, men også smerte.
  
Den indre livsflamme brænder som en almindelig pære på vekselstrøm. Livets minus holdes ikke tilbage, men tillades i samme omfang som livets plus. Hvis en almindelig pære kun blev forsynet med plusstrømmen, ville den brænde med halv styrke. Det samme er tilfældet for bevidsthedens lys.

  
Integral lidelse er lidelsesfri
Lidelsen ophører faktisk med at eksistere i det øjeblik du fuldt ud accepterer den indre totalitet af indre-kropslige sensationer. Ord som lidelse eller smerte er allerede fortolkninger af 'noget' der 'opmærket' på et dybere niveau er hvad man kunne kalde 'energi'. Alt i den indre krop er blot biokemiske energifænomener oplevet i hjernens bevidsthed. Så når du mediterer på den indre krop er det bedst slet ikke at have et navn for hvad der foregår.
Hvis du ønsker et begreb så kald det 'energi'. Denne energi vil, hvis den tillades/opleves i sin totalitet, få din ego-identitet til at eksplodere. Integral lidelsesmeditation kunne derfor med rette kaldes ego-korsfæstelse.

Ignorér dig selv i fuld opmærksomhed
Som alle meditationsteknikker indeholder meditativ pixellering en bagside, en utilsigtet bivirkning. Gennem det at være opmærksom på denne slagside, kan man undgå den. Følesansmeditationen kan medføre selvoptagethed. Når du hele tiden er opmærksom på dit indre sanse - og følelsesliv, kan fristelsen til at lave historier og dramaer ud af disse 'energier' være stor. Det indre energiunivers er fascinerende stort og mystisk og kan som en slange forhekse den der ser ind i det.
  
I denne narcissistiske selvfortælling er der mindre plads til empatisk at føle andre menneskers behov  og lidelser.Når de zen-budhistiske munke går gennem dybe oplevelser, vil deres lærer sige til dem: tag ikke notits af dine oplevelser. Ignorer dem!
 

I den gode følesansmeditation er du hele tiden i fuld opmærksomhed bevidst om kroppens indre føleliv. Men samtidig ignorerer du denne verden i den forstand at du ikke laver fortællinger om den - hverken over for dig selv eller andre. Vær med dette indre føleliv uden ord eller analyse i en tilstand af a-ha - eller ahhhh-ha! 
I samme øjeblik du begynder at fortælle dig selv og andre om disse oplevelser vil dit ego, din identitet, tage form efter dem og faren for at du indsnævrer dig selv i en overbevisning om at de vises sten ligger netop i denne meditationsform, bliver større.
Hvilken meditationsform vi end praktiserer... Det er vigtigt ikke at  'lande' i den. Hold dig i bevægelse, hold dig flydende - tro aldrig at du har fundet 'svaret'.

 ۞

I wanna heal I wanna feel what I thought was never real
Linkin Park


Energien fra urgrunden får bevidsthedens lys til at skinne
Den levende bevidsthed næres af den energi der får lov til at passere gennem egogrænsevagternes paskontrol. Det er som regel kun hvad egoet accepterer som positive energier der får lov til at træde nærende ind i bevidsthedsfeltet. Problemet er nu, at i den duale verden vi lever i, kan de såkaldt positive følelser kun levere halvdelen af livsenergien.
De negative følelsers energi sidder på den anden halvdel af guldskatten. Tricket er nu ved hjælp af opmærksomheden at følge alle følelser tilbage til den mørke energi og derfra videre til pixelniveauet. I dette rum er der nemlig ingen gode eller dårlige energier. Alt er her intensiteter, letfordøjelig livsenergi der uden problemer kan bruges til at få bevidsthedens lys til at skinne klart. Når opmærksomheden således har fordøjet følelser i den proces hvor alt, lige fra kærlighed til kløe, er energi i din krop, kan din bevidstheds lys folde sig fuldt ud som din hjernes smukkeste blomst.EN KONKRET ØVELSE
Det vil være en fordel at læse afsnittet om Åndedrætsteknikker, før du fortsætter her.
 

I denne meditation bør du ligge på ryggen  på et relativt hårdt underlag.
 
Brug eventuelt en liggemåtte.
 
Det indre opmærksomhedsflow er tæt forbundet med kroppens position.
 
Det er derfor vigtigt at du ligger fuldkommen symmetrisk i denne meditation.
 
Selv dine hænder/fingre og fødder bør indtage symmetriske positioner.
 
Brug ikke en pude under hovedet. Puden vil bøje nakken og derigennem skabe en blokering af energi-flow'et mellem hoved og krop. Enhver kropsposition der ikke er symmetrisk, 'låser' det indre flow af energi.


Du kan downloade en guidet meditation her.

Du kan selv eksperimentere med oplevelsen af det indre energiflow ved f.eks. fra at du ligger symmetrisk på ryggen skifter til at ligge på siden i en sammenbøjet  fosterstilling. Du vil her sandsynligvis opleve at 'ubehaget' fra især maveområdet vil forsvinde. Det er ikke fordi ubehaget ikke er der. Men i fosterstillingen har du ikke kontakt med det.
 
Integral lidelse og åndedrættet
Luk nu øjnene og mærk din krop indefra. Du vil nu sandsynligvis begynde at mærke forskellige følelser. Det kan være smerte, ubehag, varme, kulde, 'elektriske' fornemmelser osv.

Vær
med alle disse fornemmelsesenergier og forestil dig at du masserer dem blidt gennem et dybt og roligt åndedræt helt ned fra maveområdet. 

Lad dit åndedræt gå gennem munden frem for næsen.
 
Hvis du er heldig, vil du efter et stykke tid opleve at du som Gelsted beskriver
bliver hård og én. Dine energier samles så at sige metaforisk i et laserlys, der leder dig ind i et uendeligt klart, varmt og på en måde kropsløst rum.

Inde fra dette rum kan du se at 'du' er langt mere end din krop.
 
Din krop er her vidunderligt forbundet med den Store Helhed.

Keep an eye on the eight ball
I amerikansk billard findes følgende motto: Den sorte 8-bal er i modsætning til spillets farvede
 kugler kun indirekte i spil i den forstand at hvis man kommer til at skyde den i et hul før man har fået sine farvede kugler i hul, så har man tabt spillet. Så mens man koncentrerer sig om at skyde de farvede kugler i hul, holder man hele tiden gennem øjenkrogen øje med den sorte 8-bal.Amerikansk billard er en perfekt metafor for følesansmeditationen i den forstand at du samtidig med at du koncentrerer dig om dine livsmål i livets komplicerede billardspil, hele tiden reserverer lidt a din opmærksomhedsenergi til at flyde ind i den indre krops sanseunivers. Så hvis du vil vinde livets spil, er det vigtigt at holde øje med det indre sorte rum i din krop.
  
Det er en livsopgave at give plads til denne indre opmærksomhed, så den er en helt naturlig tilstand fra morgen til aften. Men vær forvisset om, at for hvert eneste sekund du er opmærksom på din indre krop, vil du skrue tiden tilbage på dit alders-ur samtidig med, at du vil være på vej mod en grundtilstand af generelt behag i din indre krop. 

Jo mere travlt og stresset vi har det i hverdagen, des mere vil kroppen have behov for tid til at praktisere denne meditation.
 
Ofte vil denne Meditation føles ubehagelig. Den kan oven i købet udløse direkte smertelige følelser og fornemmelser, men netop det at føle dette ubehag er en forudsætning for healingen.


Med smil og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com