What is Meditation

Meditation Techniques

Spiritual Inspirators

 

Western  Mystics

 
Meditationsteknikker

Enkle begyndermeditationer
Mantrameditation
Hvem er jeg
Hvor er jeg
Åndedrætsteknikker
Meditation med åbne øjne
'Øje til øje' Meditation
 Meditativ pixellering
Healende hænder
Musikmeditation
MeditationsløbMeditationsløb


Meditationsløb kan være en uhyre effektiv praksis der bringer Meditationens helsebringende kvaliteter helt ud i kroppen med ekspresfart. Meditationsløbet er en form for tranceløb hvor kroppen begynder at løbe (af) sig selv. Løberen vil opleve det som om at kroppen henter sin energi fra en helt anden energikilde end den sædvanligvis gør. Trætheden forsvinder sammen med tiden og kroppen opleves som nærmest vægtløs.
 
Lung Gom Pa - det Tibetanske tranceløb
I det gamle Tibet har opdagelsesrejsende uafhængigt af hinanden beskrevet synet af en munk der i en form for trance hoppede og løb med stor fart hen over klipperne i det bjergrige landskab. Tibet havde ikke en udviklet infrastruktur og brugte derfor 'alternative' transportmuligheder som denne form for meditativt forberedte tranceløb. Således var det tibetanske tranceløbere der sørgede for kommunikationen mellem klostre der lå i op til 400 kilometers afstand!
Tilfældige tilskuere til denne form for løb vidste med deres Bon Po kulturs modermælk at man under ingen omstændigheder måtte forstyrre et menneske i
Lung Gom Pa's- tranceløbstilstand.
 
Lung Gom Pa-teknikken er i dag så vidt vides gået tabt. Men selve det faktum at kroppen i meditative trancetilstande kan skifte over til et helt andet modus operandi hvor trætheden tilsyneladende forsvinder er en velkendt 'hemmelighed' i den asiatiske kultur. I den gamle kinesiske kultur kaldtes denne energi for Chi eller Ki. Kroppens chi-energi aktiveres efter nøjagtig de samme lovmæssigheder som beskrevet i meditationsvejledningsafsnittene. The name of the game er ingen anstrengelse...
 
No pain - no gain gælder ikke for Meditationsløb
Prøv for sjov at iagttage ansigterne på folk der løbetræner. Ofte er deres ansigt forvredet af anstrengelse.
Det gammeltestamentlige udsagn, I dit ansigts sved skal du spise dit brød, gælder i hvert fald for egoet!
Ingen kultur har på forhånd sværere ved at stikke sugerøret ned i kroppens næsten ubegrænsede underbevidste energireservoirer end vores vestlige. Vores præstationsorienterede og individfokuserede opdragelse lægger nemlig stor vægt på at aktivere 'jeget'. Det er i følge vor modermælksforståelse 'jeget' der skal tage sig sammen - bide tænderne sammen - og så via en selvoverskridende kraftanstrengelse opnå det eftertragtede mål.

Målet ligger altid ude i fremtiden. Chi-energien er altid her og nu. 

Denne aktivering af jeget, egoet, har bestemt sin plads og værdi. Den har lært os at respektere det enkelte individ som noget unikt. Der er blot rum i menneskekroppen og sindet der aldrig nogen sinde vil være tilgængelige for den som anstrenger sig.
 
En væsentlig egenskab ved kroppens chi-energi er at den aktiveres i det biofeedback kredsløb der fødes af opmærksomhed. Hvis denne opmærksomhed retter sit fokus mod sindets tanker, er den og dermed vi ikke længere tilstede i nu'et. 
Og kun i nuet kan opmærksomheden skabe det forstærkede energiloop der gør at kroppen skifter gear og går over i trancetilstanden.
 
VEJLEDNING I MEDITATONSLØB
● Vigtigst af alt er at finde et sted hvor du kan løbe uforstyrret. En skov eller en åben natur er at foretrække. Den meditative trancetilstands biofeedback kræver din fulde tilstedeværelse i din indre krop. Enhver udefrakommende forstyrrelse vil gøre opbygningen af energi i biofeedbackloopet vanskelig. Og når du er i tranceløbtilstanden, kan det være vanskeligt at holde opmærksomt øje med trafikken. Tranceløb i myldretid er livsfarligt!
 

● Tænd for din walkman. Lyt til din favoritmusik. Det behøver ikke at være meditationsmusik.
   Det vigtigste er at musikken taler til dine følelser.
 
Mærk fra nu af og hele tiden din indre krop som neutral energi. Nyd og flyd med dit åndedræt. Hvis du opdager at du er fortabt i tanker - så vend blot blidt tilbage til oplevelsen af den indre energikrop.
 
● Begynd at løbe. Løb så langsomt at en person der går rask kunne overhale dig. Når du løber på denne langsomme måde løber du på en måde din krop aldrig har gjort før. Fordelen ved det er at der ikke er knyttet en programmering fra tidligere løbeerfaringer til dette løb. Kroppens indre hukommelsestavle er helt ren og du kan nu skrive et helt nyt løbeprogram ind i kroppens
operativsystem uden at gamle programmeringer dukker op og for eksempel får dig til at gå i  præstations- eller konkurrencegear.
 
● Tillad dine øjne at være halvt lukkede, dog således at du stadig kan se ud og orientere dig på din løbesti. De halvt lukkede øjne vil automatisk omdirigere din bevidsthedsstrøm og gøre den mere introvert. Lad denne opmærksomhed hvile i din indre krop, dit åndedræt.
 
● Tillad kroppen at løbe sig selv - totalt anstrengelsesfrit og let. Reserver en lille del af din
opmærksomhed til at holde øje med at du ikke involverer din dagsbevidste vilje i løbet. Hvis du
opdager at du ubevidst vanemæssigt har presset dig selv gennem din vilje, så sæt omgående
løbetempoet ned.

● Glem alt om et mål. Enhver form for konkurrencementalitet vil lukke tranceporten. Gør ikke engang tranceløbet til dit mål. Hvis Meditationsløbet sker, er det ok. Hvis det ikke sker er det også ok.

 
● Når du har løbet på denne måde i et kvarter eller mere, vil muligheden for at du i glimt oplever at kroppen vitterligt løber af sig selv uden din bevidste indblanding være tilstede.
 
● Tal eller hvisk nu i korte artikulerede sætninger til din krop som om den ikke tilhørte dig.
   Sig højt til den:

Kroppen løber stærkt!
Kroppen er fuld af energi!
Kroppen er stærk!

Hvis timingen er rigtig vil du til din forbavselse opdage at kroppen - tilsyneladende hinsides din bevidste vilje - begynder at løbe stærkere! Denne acceleration vil ikke medføre træthed - tværtimod!
Du vil føle en euforisk lethed i din krop. De ovenstående sætninger er kun ment som forslag.
Du kan selv eksperimentere med små nøglesætninger der passer til din krop.

● Hvis kroppen mærker træthed, sænk omgående tempoet. Læn dig tilbage i din energi således at du når et punkt hvor du faktisk føler at du  igen let kunne løbe stærkere selv ved at bruge din bevidste jeg-vilje.

Runners High
At løbe i en form for trancetilstand er ikke noget nyt fænomen. For nylig er dette fænomen, også kaldet runners high, oven i købet blevet videnskabeligt dokumenteret.

Ovenstående vejledning i Meditationsløb er blot en teknik der forstærker den løbendes mulighed for at opleve nye sider af denne unikke og helsebringende kropstilstand.
 
Afslutningsvis vil jeg citere en passage fra en af dansk litteratur største forfattere i nyere tid, Hans Jørgen Nielsen:

Sådan kommer jeg i gang med at løbe, bedre end nogensinde tidligere, i højere grad end før løber tilstanden af med mig, jeg mærker dårligt nok det fysiske besvær, da kroppen først har taget over, men løber mig dybere og dybere ind i løbet.... kommer løbende hen ad vejen som en del af alt, at dette "bare", som egentlig skulle gøre mindre, samtidig rummer det hele, det slår sludder for mig, der er ikke mere at sige, udover mærkelige ord som athed: Det er ingenting, jeg får ingenting at vide, samtidig er det ingenting, jeg får at vide, ingenting andet end den blotte væren til, den blottede væren til.
Fodboldenglen 1979

 ۞Mvh Gunnar Mühlmann