Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

 


Hvad er Meditation?

Meditation og religion
Meditation og videnskab

Kroppens indre energiunivers
Integral lidelse
Bevidsthed og Opmærksomhed

Hvor kommer Meditation fra?
Jesus i Buddhas fodspor

 

 
Hvad kan Meditation bruges til?
Er meditation en mirakelkur?
Hvad er en 'sund' Meditativ organisation?

Meditative visioner
På vej mod det Universelle 'jeg'
Den mirakuløse fraktale bevidsthed

Gud ønsker at blive Menneske

På vej mod en ny Spirituel ArkitekturMENNESKETS MANGE HJERNER  - under udarbejdelse
Det er utænkeligt at vi mennesker, med kroppe genetisk programmeret til et liv i stenalderen, kan følge med ind i forandringssingulariteten uden kriser.
Selv om mennesket er den mest flexible primat på jorden, er vores evne til at tilpasse os istider og andre forandringscenarier hæmmet af at menneskekroppen rent udviklingshistorisk slæber rundt på en tung kuffert hvori hele livets udviklingshistorie er lagt. Hjernen er et godt eksempel på denne usamtidighedsproblematik.

Som  nedenstående stærkt generaliserede  illustration af hjernen viser, er hjernen opbygget i tre lag. Den inderste del og mest oprindelige del af hjernen deler vi med krybdyr, den mellemste del med pattedyr og endelig den øverste og yderste del, neocortex, med hvaler og menneskeaber.


Verden er stor, dyb og mystisk.
På meditation.dk er den illustreret via fuglen øverst til højre på siden.

Hvor hjernen hos de gamle grækere var et organ hvis primære funktion var at udskille snot via næsen, anskuer vi den i dag som det vigtigste organ for varetagelse af vore overlevelsesstrategier.
 

Er du venstre eller højreorienteret?
Dog kan jeg allerede her antyde en af de overordnede sammenhænge. Det handler om hjernen.
Den venstre hjernehalvdel fungerer som en traditionel computer med en seriel processor. Den højre hjernehalvdel fungerer som en computer med parallel processor.
Meditation og højre hjernehalvdel er gode venner. Meditation får den i vor kultur dominante venstre hjernehalvdel til at falde til ro. Den venstre del af hjernen varetager kort sagt de logisk analytiske, metodiske, sproglige og tidslineære funktioner i vort liv. Venstre hjernehalvdel er fagvidenskabsmandens hjem. Når denne hjerne falder til ro, kan der gives plads til at vi kan høre den sagte musik fra den højre hjernehalvdel. Den varetager ikke-lineære, ikke tidslige, rumlige, musiske processer - frem for alt de processer som ikke splitter verden op, men derimod samler den i helheder. 

Mens den venstre hjernehalvdel er travlt optaget af at opfinde konserveringsmidler som kemiske kure mod fødevarers forgængelighed, ser den balancerede hjerne med hjælp fra højre også hvorledes vi på grund af de samme konserveringsmidler kan ligge meget længere i lighuset uden at lugte. Du kan tage en lille test her for at se om du er højre eller venstreorienteret hvad din hjerne angår.
 
Alt hænger sammen - lyder budskabet fra højre.

Mennesket er dømt til selvbevidsthed - Sartre
Hver gang mennesket af omstændighederne tvinges ud i en tilpasningskrise er det først og fremmest neocortex vi henter hjælp fra. Vi tænker, vi forestiller os en overlevelsesvej og mister samtidig i den selvbevidsthed der følger med vores uskyldighed. Da Adam og Eva havde spist af det forbudte kundskabens træ, så de ned af sig selv og opdagede at de var nøgne. Neocortex fortænkte og selvbevidste syndefald gør både kroppen og den reptile slangehjerne til noget ondt.
 
De tre hjerners kamp - Sankt Georg og Dragen
I det hele taget lader det til at de tre hjerner har svært ved at enes. Skal jeg vælge min reptile sexdrift, mine dyriske følelser eller hvad min menneskelige fornuft fortæller mig.
Verdenslitteraturen er fuld af disse trekantsdramaer.

Her ser vi et middelalderligt kalkmaleri hvor vi let i en lille tolkningsleg kan se hvorledes Sgt Georg, neocortex med hjælp fra sin hest, det limbiske system, nedkæmper vores primitive urhjerne, r-komplekset, billedliggjort i den onde drage.


 


Den følsomme og intelligente mave