Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

 


Hvad er Meditation?

Bevidsthed og Opmærksomhed
Kroppens indre energiunivers
Meditation og religion
Meditation og videnskab
Meditativ metabevidsthed
Menneskets mange hjerner
Jeg'ets udviklingshistorie

 

 
Hvad kan Meditation bruges til?
Er meditation en mirakelkur?
Meditation og stress

Er du med i en 'sund' Meditativ organisation?

Meditative visioner
Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Gud ønsker at blive Menneske 

Meditativ Metabevidsthed

 
Under udarbejdelse

Metabevidsthed – forandringsmenneskets nye kompas

Sociologen Anthony Giddens hævder at det senmoderne menneske lever i det refleksivt moderne. Det moderne menneske er i følge Giddens ikke længere styret af traditioner der fortæller det hvordan det skal handle. I stedet skaber individet sin egen identitet gennem en selvvalgt fortælling. Denne selvskabelsesproces er dynamisk i den forstand at den hele tiden ændrer sig selv. Vi skaber for eksempel forestillinger om vores fremtid der hele tiden ændrer sig. Vi skifter også meninger, dog uden at vores selvfortælling mister sin indre sammenhæng. Selvfortællingen beskytter det enkelte individ mod angst. En god selvfortælling kan også beskytte mod stress.
 

Humor og selvbevidsthed kontra syndefald
Yngre mennesker er i dag i stand til med humor at surfe selvbevidst mellem tilværelsens mange skiftende planer. Således har det ikke altid været. For Adam og Eva var selvbevidstheden forbundet med det smertefulde syndefald: Og de så ned af sig selv og opdagede at de var nøgne.Sartre hævdede at Mennesket er dømt til selvbevidsthed og
 

En kort ’googling’ af ordet metabevidsthed viser at modstanden mod
en selvbevidsthed, hvor man hele tiden må se sig selv over skulderen er stor. Der er ingen tvivl om at kravet om metabevidsthed i form af  coaching, evaluering, teamarbejde, selvudvikling, værdibaseret ledelse, teambuilding, den lærende organisation, medarbejderudviklingssamtaler), teamudviklingssamtaler osv. i dag er en af hovedårsagerne til stress.
Ikke desto mindre er den selv samme metabevidsthed et absolut nødvendigt kompas for navigation i forandringssamfundet. Hvis vore musiklærere havde set sig selv over skuldrene, havde de måske haft overskud til at smile.
  
Det ser ud til at humor og selvironi som f. eks. i det tætte og dog fordoblede forhold mellem Klovn og privatpersonen Frank Hvam viser en vej mellem selv-spejlingerne. I Klovn griner vi Holbergsk af Franks mangel på selvbevidsthed

Meditation kan give os en
ny GPS der gør os i stand til at navigere i den globale verden.
At the name of the game i dag er selverkendelse ses lige fra pædagogikkens nye læringsprincipper til erhvervslivets coachingkultur.
 
Erkendelse og erfaring er feedback i bevidsthed
Gennem bevidsthed og opmærksomhed har vi mulighed for eksistentiel kontrol over vores liv.
Den feedbackmekanisme der opstår når oplevelse spejles i bevidsthed, skaber  tankebaserede erfaringer der er i stand til at forbedre vores overlevelsesstofskifte med omgivelserne.
 
Selverkendelse er feedback
Det ekko
den måde hvorpå vi lærer om os selv.
selv-reference tidsmæssig forsinkelse som i et ekko i meditation
 
chakra og bio feed back
Dette metaspørgsmål kan stilles henholdsvis
på et intellektuelt, et emotionelt, eksistentielt eller abstrakt religiøst niveau. 
Spørgsmålet, hvem er jeg, bliver
et nyt nødvendigt komponent i psyken for
 

Metabevidsthed som ny livs-GPS som gør mennesket i stand til at orientere sig i foranderlighed. gennem selvforståelse
 


en hund ved ikke den er en hund  - at se sig selv er det samme som ikke at være sig selv

neutral iagttagelse ikke mellem synd og dyd

selvreference Hver gang jeg referer til mig selv 'Jeg'.
Bertram russels paradoks og fraktalernes - umuligt at vide alt


Fortæl altid dine pinlige historie selv ... før andre gør det. Lars Ulrich - Metallica


At se sig selv se er at kaste lys på ens skygger.

Jeg ved at jeg intet ved

Det selvrefleksive menneske og de små fortællinger
Meditation er her ikke nok i sig selv. Selv med ritualiserede fredsøer i vores hverdag  vil vi ikke være klædt på til at modstå trykket fra forandringseksplosionen.

Den franske
filosof Lyotard beskrev hvorledes de store fortællinger som kristendommen, liberalismen og marxismen, erstattes af en kakofoni af små selvskabte fortællinger. Det enkelte individ begynder at blive herre over sin egen selvforståelse. Det er ikke længere statens eller kirkens opgave


Den forkerte diagnose: narcissisme
Hvad der tilsyneladende kunne ligne narcissisme er i virkeligheden det selvrefleksive menneskes fødsel. Som så ofte før i historien opfangede kunstnerne intuitivt samfundsmæssigt fænomen før alle andre. Selvbevidsthed er ikke det samme som narcissistisk selvforelskelse. Et menneske der ikke er selvrefleksivt er ikke i stand til at ændre kurs. 80ernes rolleleg hang intimt sammen med muligheden for at skifte identitet.  Ofte var disse eksperimenter dog forbundet med sortsyn og lidelse som f. eks i punkbevægelsens selviscenesatte no future