Hvad er meditation?
Meditation og opmærksomhed
Kroppens indre energiunivers
Meditation og religion
Meditation og videnskab
Metabevidsthed og teknologisk udvikling
Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Meditativ metabevidsthed
Menneskets mange hjerner
Gud ønsker at blive Menneske
Jeg'ets udviklingshistorie

 

Hvad kan Meditation bruges til?
Er meditation en mirakelkur?
● Meditation, smerte og negative tankemønstre
● Kaos, kreativitet og meditative pauser
Meditation og stress

 

 

Det indre genbibliotek

 

Originally, you were clay.
From being mineral, you becamet vegetable.
From vegetable you became animal, and from animal, man. 
During these periods man did not know where he was going, 
but he was being taken on a long journey nonetheless.  
And you have to go through a hundred different worlds yet. 
I died from minerality and became vegetable;
 

 And from vegetativeness I died and became animal. 
I died from animality and became man. 
Then why fear disapearance through death? 
Next time I shall die Bringing forth wings and feathers like Angels. 
After soaring higher than angels- 
You cannot imagine.
I shall be that.
Rumi

under udarbejdelse
 
 
Vi drager stadig grænsen for vor personlighed alt for snævert! Vi regner til vor personlighed altid kun det, som vi udskiller som individuelt, erkender som afvigende. Men vi består af hele verdensmassen, enhver af os, og ligesom vort legeme i sig selv bærer udviklingsstamtavlen ned til fisk og endnu meget længere tilbage, således har vi i sjælen alt, hvad der nogensinde har levet i menneskesjælen.
Demian - Herman Hesse