Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Åndelige Inspiratorer


Spørgsmål til Meditation

Er meditation en mirakelkur?
Er det narcissistisk at meditere?
Hvad er en 'sund' Meditativ organisation?

Meditation.dk
Hvad er Opmærksomhed
Hvad er Bevidsthed
Opmærksomhed versus Bevidsthed
Det sensitive nervesystem

Den indre og den ydre person
Den ydre person og kontrolsamfundet
Kun den indre person kan meditere

Kroppens indre sanseunivers
Integral lidelse

 

 
Meditative visioner

Bevidsthedens frigørelse
Sjælens Sommerfugl
Gud ønsker at blive Menneske
Den mirakuløse fraktale bevidsthed

På vej mod en ny Spirituel Arkitektur

Meditation i historie, filosofi & videnskab
Meditation og religion
Meditation, videnskab og filosofi

Jeg'ets udviklingshistorie
Meditation og metabevidsthed
Hvor kommer Meditation fra?
Jesus i Buddhas fodspor

Det anbefales at
du først læser
afsnittet om:
Kroppens indre
energiunivers

 

Efter læsning
af dette afsnit
anbefales:
Integral
smerte
meditationGrundlaget for al
mental sygdom skabes
i undgåelsen af
legitim lidelse.
C.G.Jung


 

INTEGRAL LIDELSE

I want to know
if you can sit with pain, mine or your own,
without moving to hide it or fade it or fix it.
 
Oriah Mountain Dreamer, (Cherokee Elder) Totonto

Adskillelsen af sind og krop er en af de væsentligste årsager til mental lidelse. 
At blive fortrolig med kroppens indre liv fører til sundhed. 


At kroppen faktisk kan
heale sig selv gennem smerte er en vidunderlig åbenlys hemmelighed.
 
Når jeg kalder det en hemmelighed er det fordi denne medfødte evne til selvhealing er så simpel og så tæt på os, at vi ofte overser eller undervurderer dens vidunderlige muligheder.

Accept the pain allotted to you and you will discover in pain a joy which
pleasure cannot yield, for the simple reason that acceptance of pain takes you much deeper than pleasure does. Develop the witness attitude and you will find in your own experience that detachment brings control. Acceptance of pain, non resistance, courage and endurance open deep and perennial sources of real happiness.

-Nisargadatta Maharaj-

Sindet har vanskeligt ved at forstå hvad der er kompliceret. Sindet har også vanskeligheder ved at forstå det der for simpelt, det det er ... lige foran vor næse!

Når vi flygter fra smerten, flygter vi også fra sjælen

Don't run away from grief, o soul
Look for the remedy inside the pain.
Because the rose came from the thorn
and the ruby came from a stone
-Rumi-

At opleve lidelse som en ven, stritter mod alt hvad vi har lært og instinktivt føler.
Fra vores æoniske tid som stenaldermennesker og frem til i dag har vi været konditioneret til at flygte fra smerte og søge det behagelige. Forestillinger om wellness og at det er meditativt at tænke positivt, har alle rod i drømmen om det behagelige. Den menneskelige sjæl skjuler sig imidlertid i den stik modsatte retning.

Healing gennem smerte
Kroppen er sin egen bedste læge. Et automatisk reparationsarbejde foregår faktisk hele tiden i kroppen. Som det beskrives i afsnittet om
healing, forstærkes dette reparationsarbejde hvis det er ledsaget af opmærksomhed
.

If you can feel it - God can heal it

Denne 'sansuelle' væren til stede i den indre krop kan også kaldes for Opmærksomhedsmeditation eller integral lidelsesmeditation.

Gennem det healede sår strømmer lyset 

There is no coming to consciousness without pain
C.G.Jung

Uden modgang i livet er spirituel udvikling ikke mulig. I den forstand er smerte vores bedste ven, selvfølgelig ikke smerte vi kunstigt påfører os selv, men kun den smerte der naturligt opstår foran vores næse på livets ikke altid pænt asfalterede landevej.

The wound is the place where the light enters you
Rumi


Når japanerne reparer ituslået keramik, fylder de revnen med guld, for
derigennem at vise at noget der har været udsat for skade, bliver smukkere af det.F
ølesansens indre verden
Denne op-mærk-somhed er forankret i følesansen. Vi mærker vore følelser. Følesansen er den vigtigste af vore nærsanser. Denne forunderlige sans har et dobbelt job. Den fungerer som 'kropsamfundets grænsevagt' i form af hudens udadvendte sansninger og har samtidig en indadvendt opgave hvor den patruljerer
i den indre krops delvis skjulte univers.

Det perfekte liv
Vi lever i en lyststyret tid hvor ubehag og smerte ofte ses som et tegn på fallit.  Vi er positive og har lært at udstille glade ansigter som visitkort der demonstrerer vores perfekte liv.  Hvis smilet bliver stift, står medicinalindustrien klar med blødgørende rensemidler. Men uden tid til at føle ubehag opholder vore kroppes sundhedspenduler sig for unaturligt længe i solsiden.
 
Den traditionelle forståelse og praksis af meditation kan i denne sammenhæng blot gøre ondt værre, idet meditationsudbyderne lover lykkedrømme og wellness. Dette kan blandt andet aflæses i New Age musikkens ofte alt for sterile fornægtelse af smertefuld dybde og dyrkelse af konfliktfri kling-klangflader. Wellness-kulturen kan føre os ind i en verden hvor meditation bliver til virkelighedsflugt.
 
Det rensende ubehag
Sand meditation er ikke i modsætning til wellness, men udelukker omvendt heller ikke det at føle det rensende ubehag. Gennem det i meditation oplevede ubehag genfinder kropsindet sin naturlige balance og styrke.

Det Fælles
Helt alene, kun mig selv
Jeg er glad alligevel

Lad det bare gøre ondt!
Renlig smerte, det er sundt!

Ligge stille som en sten,
blive hård og blive én -
….
Stig kun ned i ensomhed,
måske kommer du - hvem ved -

gennem ensomhedens port
ud til noget frit og stort,

og det fælles store fund!
lå på ensomhedens bund

Otto Gelsted -  1920

 

 

Tid til at føle ubehag
Gelsted taler i sit digt, Det Fælles, om hvad han kalder renlig smerte. Det at tillade det at gøre ondt, er en afgørende forudsætning for muligheden for at finde det fælles store fund.
Psykologen Gustav Jung skrev på sine gamle dage følgende opsummering af sin livslange indsigt:

The foundation of all mental illness is the avoidance of legitimate suffering.
Oversættelse: Grundlaget for al mental sygdom skabes i undgåelsen af legitim lidelse.

Livets naturlige modgang serverer en perfekt sursød blanding af glæde og sorg for os. Gennem det Gelsted kalder renlig smerte og Jung kalder legitim lidelse healer kroppen sig selv. Hver gang vi går meditativt favnende igennem ubehag, bliver vi som mennesker dybere. Sjælen opnår en dybde gennem modgang som den ikke kan opnå gennem positive oplevelser. Det fælles store fund findes ikke i en ensidig forbrugsfest i positive følelser.
Det er derfor vor tids perfekte og glade liv også let bliver et overfladisk liv. 

FØLESANSMEDITATION

A life of rest and peace in God is good;
a life of pain in patience is still better;
but to have peace in a life of pain is best of all.
                                                                                             Meister Eckhart

At hvile i legitim lidelse og renlig smerte, altid i opmærksomhed at opfange disse følelser før de indfanger os, bliver her beskrevet som Følesansmeditation. Følesansmeditationen er efter min mening en af de vigtigste Meditationer man kan praktisere.  
 
I forbindelse med de andre meditationsteknikker taler jeg om vigtigheden i den travle hverdag af at oprette rituelle oaser - små tidszoner der alene er sat af til Meditation.
Men følesansmeditationen er faktisk mere en livsstil end en teknik. Det gælder her om at kultivere en permanent vane i bevidstheden frem for at praktisere en teknik inden for et bestemt tidsrum.
 

At hvile meditativt i en konstant sanseoplevelse af den indre krop

I følesansmeditationen gælder det om altid at være uskyldigt aha-
opmærksom på følelser og sensationer i din indre krop fra anus og op til halsen. Placér centrum for denne opmærksomhed i maveområdet lidt under navlen.

Gør det til en livsstil således altid at mærke dig selv,
uden at reflektere over eller at analysere hvad du oplever.

I amerikansk billard findes følgende motto: Keep an eye on the eight ball... always!
Den sorte 8-bal er i modsætning til spillets farvede kugler kun indirekte i spil i den forstand at hvis man kommer til at skyde den i et hul før man har fået sine farvede kugler i hul, så har man tabt spillet. Så mens man koncentrerer sig om at skyde de farvede kugler i hul, holder man hele tiden gennem øjenkrogen øje med den sorte 8-bal. Amerikansk billard er en perfekt metafor for følesansmeditationen i den forstand at du samtidig med at du koncentrerer dig om dine livsmål i livets komplicerede billardspil, hele tiden reserverer lidt a din opmærksomhedsenergi til at flyde ind i den indre krops sanseunivers. Så hvis du vil vinde livets spil, er det vigtigt at holde øje med det indre sorte rum i din krop.
  
Det er en livsopgave at integrere denne dobbelte opmærksomhed så den er en helt naturlig tilstand fra morgen til aften. Men vær forvisset om at for hvert eneste sekund du er opmærksom på din indre krop vil du skrue tiden tilbage på dit alders-ur samtidig med at du vil være på vej mod en grundtilstand af generelt behag i din indre krop. 
Jo mere travlt vi har i hverdagen, des mere vil kroppen have behov for tid til at praktisere denne meditation.
 
Ofte vil denne Meditation føles ubehagelig. Den kan oven i købet udløse direkte smertelige følelser og fornemmelser.

Men netop det at føle dette ubehag er en forudsætning for healingen!

Vort evigt tænkende og dømmende sind
Hver gang vi føler smerte eller ubehag vil vi automatisk tænke over hvorledes vi kan undgå disse følelser. Derfor er vort sind er på overarbejde døgnet rundt. Det sidder som en arbejder ved et gammeldags samlebånd og sorterer i alle de følelser og kropssensationer som kroppen i sit møde med den ydre og indre verden producerer. Disse følelser bliver kategoriseret som enten dårlige eller gode.  Alle de såkaldt dårlige følelser og fornemmelser bliver sorteret fra. De negative følelser bliver enten fortrængt eller tankemæssigt bearbejdet med henblik på strategier der skal forhindre de negative følelsesscenarier at komme igen i fremtiden. Tankernes funktion er i denne sammenhæng at skabe  praktiske strategier der tager sigte på at omorganisere vor ydre verden.
 
To forskellige overlevelsesstrategier fra Øst og Vest 
Før vi går videre skal vi lige på en lille historisk eksempeltur til Indien. Indien har siden oldtiden været langt mere hjemsøgt af hungerkatastrofer og hensynsløse snylteroverklasser end Europa. Inderne har derfor på godt og ondt udviklet en anden overlevelsesstrategi end vi har her i Vesten. Hver gang en Europæer er stødt ind i en ydre forhindring, har han satset på at han kunne fjerne forhindringen. Hver gang en Inder er stødt ind i en forhindring, har han lavet sig selv om frem for at fjerne forhindringen.  Hvor Europæeren har kigget ud i verden, har Inderen således kigget ind i sig selv. Hver teknik har sine fordele og ulemper. Inderen kender sig selv, men kender ikke verden som han nedladende betegner som et ondt sted kaldet Maya. Maya betyder illusion. Europæeren kender ikke sig selv, men kender en verden som han har erobret, først og fremmest ved at udvikle af et af tankedimensionens fornemste værktøjer: nemlig
videnskaben.  Vestens overlevelsesstrategi er at ændre verden hvor den Indiske i højere grad søger at acceptere forhindringen og i stedet søger at tilpasse mennesket til forhindringen. Det er derfor Europæeren med Descartes konstaterer:

Cognito - ergo sum - Jeg tænker, altså er jeg

Enhver der som Inderne har kigget en lille smule ind i sig selv, vil vide at dette udsagn set i et introvert lys er det rene vrøvl. Enhver med bare en lille smule erfaring med meditation kan i stedet sige:

Jeg tænker ikke, altså er jeg

Men Indisk visdom kan som Vestens videnskab ikke stå alene. Det er klart at Inderne ved at indoptage vestens videnskab på sigt vil kunne hæve sig ud af den massive elendighed de har været i de sidste 2000 år.
Men for mig er det oplagt at det vestlige menneske i sin overbeherskelse af den ydre natur har udviklet et tilsvarende indre blindt område. Dette område strækker sig ud over den menneskelige sjæl og tildækker den.
 
Begge overlevelsesstrategier har deres styrker og svagheder. Kun ved metaforisk at gentage den symbiose vi som encellede organismer i urhavet indgik i vil vi være i stand til at overleve fremtiden.
Det er således nu på tide, her i vor postmoderne globale verden der gør teknik og viden fra hele kloden tilgængelig, at tage en grundsten fra hvert verdenshjørne og med dem skabe en ny fremtidsportal.

På billedet til venstre af den Tibetanske' medicinbuddha', Lama Tashi Namgyal, Buddhaen for healing, ser vi
ham sidde med et solidt greb om den sorte billardkugle. Kuglen er placeret i maveområdet, lidt under navlen. Inkafiguren til højre peger ligeledes på maven som et vigtigt centrum. Her er dette centrum oven i købet fremstillet som et selvstændigt hoved. I følge ny forskning indeholder vores tarme omkring 100 millioner hjerneceller! Det er flere hjerneceller end der sidder i rygraden. A
lle de 30 forskellige signalstoffer, man kender fra hjernen, er efterhånden også identificeret i tarmen. Denne tarmhjerne styrer faktisk vort liv i en grad der gør vor hjerne, der ellers tror den styrer slagets gang, til et appendiks. At fremkalde et smil på det nederste hoved i figuren til højre er en af den meditative følesansnings vigtigste opgaver!  Tarmhjernen siger: jeg føler - sommerfugle i maven - altså er jeg.  
En glad tarmhjerne lever som et barn af to ting: mad og kærlig opmærksomhed.
  
Tanker og forståelse forhindrer opmærksom følelse.

Tanker er overlevelsesstrategier der har til hensigt at få dig til at handle i den ydre verden. Handlingen har til hensigt at få den 'ubehagelige' følelse til at forsvinde.
Tanker og begreber skaber samtidig en slags coating , en film , et lag af ord der umuliggør det rene møde mellem opmærksomhed og energikroppen, her først og fremmest forstået som tarmhjernen.
Dette er hovedgrunden til hvorfor det ikke er en god ide at 'forstå' noget mens man mediterer. Tanker kan ikke sameksistere simultant med ren opmærksom kropsfølelse. Det kræver masser af energi at tænke. Tanker 'stjæler'
energi og forhindrer samtidig energi i at gå healende ind i kroppen.
  
Ubehag producerer flere tanker end positive følelser
Hver gang vi oplever en ubehagelig følelse i  kroppen vil sindet reagere med at producere tanker. Disse tanker er strategier der skal arrangere en ydre livssituation der kan få den negative følelse til at gå væk. Hvis den negative følelse skyldes at en udefrakommende situation har forstyrret vores system, vil vi instinktivt reagere med angreb eller flugt. Tankerne fungerer her som strategier der sætter ord på vreden over for den eller de personer der har krænket os eller de hjælper os med til at flygte intelligent i form af at vi foretager omrokeringer i vores ydre livssituation. Tanker er som nævnt flere gange på Meditation.dk, grundliggende
overlevelsesstrategier. Tanker i form af intellektuel forståelse og følgende handlingsstrategier kan ikke sameksistere med den rene opmærksomme følelse.

Mærk din indre krop med uskyldig aha-opmærksomhed 
I følesansmeditationen dvæler vi ved selve følelsen og forsøger IKKE at fjerne den ved hjælp af tankestrategier. I denne Meditationsform er det eneste der tæller mødet mellem din uskyldige blottede opmærksomhed og selve følelsen. Det ikke at skabe historier og dramaer i kølvandet på dette møde betyder i denne sammenhæng at du tankemæssigt ignorerer de indre sansninger samtidig med at du giver dem din fulde opmærksomhed. 
Så tag ingen notits af din indre verden. Mærk den i en form for neutral a-ha tilstand.

If you can face it - God can fix it

Den indre åndelige kriger
Det at kunne rumme stærke indre følelsestilstande i fuld indre årvågenhed uden at forholde sig reaktivt kræver
en tilvænning, en form for træning, der kan strække sig over et helt liv. På en måde står denne neutrale og ikke angreb-flugt baserede livsadfærd i direkte modsætning til vore i
dyrehjernen nedarvede overlevelsesmekanismer. Men disse gamle overlevelsesprogrammer har for længst overskredet sidste salgsdato - så det skader ikke at give dem lidt modspil. I vort moderne 'oplyste' liv er de nemlig som forældede computerstyresystemer der gør mere skade end gavn.
 
Den der kan rumme sin indre krop er for mig en spirituel kriger - en kriger der gennem sin udforskning træder nye adfærdsstier i vore neuroners netværk.
 
Hvordan den indre kriger bærer sig ad med at rumme den indre krop
Hvordan bærer den indre kriger sig nu ad med at rumme dette hav af følelser i den indre krops mørke rum?
Lad os se på den første tanke der opstår i forbindelse med en følelse. Eftersom det ikke er så stort et problem at rumme positive følelser, kan vi som eksempel tage vrede. I samme øjeblik du ved du er vred, har du faktisk allerede tolket og dermed kategoriseret følelsen.  Hvor dyr er instinktivt aggressive, er menneskers vrede som regel altid forbundet med tankestrategier der hjælper med til at forbedre flugt- eller angrebs scenarier.  Disse tankeprocesser er som nævnt flere gange på Meditation.dk avancerede overlevelsesstrategier udviklet af vores i artshistorisk sammenhæng sidst udviklede hjerne,
neocortex.
 
Den mirakuløse bevidsthed
Neocortex har imidlertid udviklet en parallel overlevelsesstrategi der er tankestrategier overlegne: nemlig hvad man kunne kalde for en potenseret
bevidsthed og opmærksomhed
.
Dette bevidsthed og opmærksomhedsfelt har, især hvis det kultiveres i Meditation, faktisk mirakuløse muligheder, muligheder der i fremtiden vil blive taget i brug som en nærmest kvantefysisk livs og bevidstheds-GPS.
 

Mærk dig selv eller afmærk verden
For at 'genfinde' den i sansebehagesygen glemte sjæl er det en god ide at stoppe op og mærke den indre krop netop i de situationer hvor vi møder modstand i den ydre verden.

Lad os tage en situation fra det virkelige liv du med garanti har oplevet. Du møder et ubehageligt og irriterende menneske med en irriterende og provokerende adfærd. Du får lyst til at fortælle vedkommende nogle sikkert velfortjente sandheder. Men hvis du et øjeblik mærker hvad der sker energetisk i din indre krop.
vil du se at din motivation for at ændre den person der står foran dig er at du ikke er i stand til at rumme den 'energi' som vedkommende udløser inde i din egen energisystem. Motivet for en handling er altafgørende.
Hvis motivationen til at sige personen foran dig 'sandheden' kommer fra et sandt og rent ønske om at hjælpe, vil selv det at stå at råbe vredt have en positiv virkning. Men jeg stiller mig selv først i køen af de der indrømmer at det i 99 ud af 98 tilfælde drejer sig om at beskytte sin egen identitet gennem angreb.
 
Så næste gang du mærker vreden, irritationen over et andet menneskes adfærd, så brug et øjeblik på introspektion først. Mærk dig selv i situationen - mærk fornemmelsen i maven. Fasthold denne næsten uudholdelige og ubehagelige fornemmelse som objekt for din meditation. I stedet for at meditere på hellige mantraer eller positive forestillinger, så mediter på din egen krops utrolige regnbue af energetiske følelsesindtryk.  Først i det øjeblik du kan rumme dig selv i alle situationer , kan du med rette sige at du kender dig selv!
 
Det kan undre mig hvorfor vi mennesker ikke er bedre i stand til at se os selv indefra. Jeg tror det hænger sammen med at det er den vestlige overlevelsesstrategi der er bedst til at skaffe mad på bordet. Den har derfor fået førsteret til at 'evolutionere' stenalderhjernen. 
 
Den som overvinder sig selv, er større end den som indtager en
hel stad
Den spirituelle kriger kæmper ikke med ydre fjender. Han vinder i stedet ved at overgive sig selv, overgive sig selv til den indre vulkan i kroppens underfundigt bag slør skjulte energiunivers.
Den ydre kriger vinder ved at modstanderen taber. Den indre kriger vinder ved at han selv taber til sin 'fjende'.
Oversat betyder dette billede at du ikke straks automatisk følger skyen af tankebaserede overlevelsesstrategier i samme øjeblik en konflikt viser sig.  
Vær passivt med kroppens indre stormhav. Ignorer tankerne og de tilhørende impulser til handlinger.  Lad dig for et øjeblik korsfæste og genopstå først i ydre handling i det øjeblik du kan rumme dig selv. Du behøver ikke at vente til havblik hvos du er i stand til frydefuldt at rumme din indre energi. Vrede eller frygt er når de er rummede, identiske med lidenskab og engagement.
At krops-rumme de såkaldt negative sider af livet, at opleve dem som ren lidenskabelig energi er den åndelige krigers fornemste opgave.  Denne kriger lever bestemt et praktisk liv hvor han også er med til fjerne forhindringer i den ydre verden. Men han tillader først sin mave at fordøje, ikke blot mad, men også smerte.
  
Den indre livsflamme brænder som en almindelig pære på vekselstrøm. Livets minus holdes ikke tilbage, men tillades i samme omfang som livets plus. Hvis en almindelig pære kun blev forsynet med plusstrømmen, ville den brænde med halv styrke. Det samme er tilfældet for bevidsthedens lys.

  

Integral lidelse er lidelsesfri
Lidelsen ophører faktisk med at eksistere i det øjeblik du fuldt ud accepterer den indre totalitet af indre-kropslige sensationer.
Ord som lidelse eller smerte er allerede fortolkninger af 'noget' der 'opmærket' på et dybere niveau er hvad man kunne kalde 'energi'. Alt i den indre krop er blot biokemiske energifænomener oplevet i hjernens bevidsthed. Så når du mediterer på den indre krop er det bedst slet ikke at have et navn for hvad der foregår.
Hvis du ønsker et begreb så kald det 'energi'.
Denne energi vil, hvis den tillades/opleves i sin totalitet, få din ego-identitet til at eksplodere
Integral lidelsesmeditation er et andet ord for hvad man kunne kalde ego-korsfæstelse.

Ignorér dig selv i fuld opmærksomhed
Som alle meditationsteknikker indeholder følesansmeditationen en bagside, en utilsigtet bivirkning. Gennem det at være opmærksom på denne slagside, kan man undgå den. Følesansmeditationen kan medføre selvoptagethed. Når du hele tiden er opmærksom på dit indre sanse - og følelsesliv, kan fristelsen til at lave historier og dramaer ud af disse 'energier' være stor. Det indre energiunivers er fascinerende stort og mystisk og kan som en slange forhekse den der ser ind i det.
  
I denne narcissistiske sanse-selvforelskelse er der mindre plads til empatisk at føle andre menneskers behov  og lidelser. Den samme fare for selvoptagethed følger i øvrigt i kølvandet på enhver spirituel oplevelse.
Når de zen-budhistiske munke går gennem dybe oplevelser, vil deres lærer sige til dem: tag ikke notits af dine oplevelser. Ignorer dem!
 

I den gode følesansmeditation er du hele tiden i fuld opmærksomhed bevidst om kroppens indre føleliv. Men samtidig ignorerer du denne verden i den forstand at du ikke laver fortællinger om den - hverken over for dig selv eller andre. Vær med dette indre føleliv uden ord eller analyse i en tilstand af a-ha - eller ahhhh-ha! 
I samme øjeblik du begynder at fortælle dig selv og andre om disse oplevelser vil dit ego, din identitet, tage form efter dem og faren for at du indsnævrer dig selv i en overbevisning om at de vises sten ligger netop i denne meditationsform, bliver større.
Hvilken meditationsform vi end praktiserer... Det er vigtigt ikke at  'lande' i den. Hold dig i bevægelse, hold dig flydende - tro aldrig at du har fundet 'svaret'.

If God brought you to it - he will bring you through it

 ۞


Med smil og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com